Güvenli Transfüzyon Karar Destek Sistemi

Kaygın S., Ongun G. (Yürütücü)

Kan Bankası Bilgi Yönetim Sistemi projesi, 2001 yılında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Proje sorunsuz tamamlanmış, pazarda ve akademik alanda ciddi başarılar elde edilmiştir. Ancak ürünün pazara sunulduğu tarihten bu yana (i)ulusal/uluslararası mevzuat ve standartlarda (ii)alana dönük organizasyonel yapılanma ve işleyişte (iii)bilişim teknolojilerinde (iv)pazar beklentilerinde ciddi gelişim ve değişimler gözlemlenmiştir. Projemiz bu gelişim ve değişimlere karşılık verebilmek adına, yeni yazılım/donanım ürünlerinin geliştirilmesini ve bu ürünlerin, firmamızca daha önce geliştirilmiş olan HemOnline Kan Bankası Bilgi Yönetim Sistemi ile entegre edilerek ülkemiz ve dünya için yeni, bütünleşik bir sistemin yapılandırılması hedeflenmektedir. Sistem hata önleyici mekanizmalar, uyarı/karar destek bileşenlerini içerecek RFID ve mekansal bilgi sistemi gibi teknolojiler ile desteklenecektir. Bu sistem ile kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbi faaliyetlerinin, standartlar ve mevzuatlar ile uyumlu bir şekilde lokal, bölgesel ve ulusal düzeyde yönetimi sağlanabilecektir. Bu süreçlerin verimliliği ve sağlanan hizmetlerin kalitesi arttırılabilecektir. Böylece bir yandan hasta sağlığının iyileştirilmesine ve donör güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunulurken diğer yandan sistemi kullanacak merkezler ve ülke ekonomisi açısından katma değer yaratılabilecektir. Projenin nihai amacı ülkemizin/ülkelerin kan ihtiyacının en güvenli ve hızlı şekilde, dışa bağımlı olmadan sağlanmasıdır.