BPA

BPA

Kaygın S. (Yürütücü)

Yapılan in vitro, hayvan ve insan çalışmaları BPA’nın çevre, hayvan ve insan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilerini göstermiştir. Buna rağmen global düzeyde BPA’nın kontrolsüzce kullanımı henüz önlenebilmiş değildir. Bu koşullarda doğanın, hayvanın ve insanın BPA’ya maruz kalma düzeylerini kontrol alabilmenin ilk ve zaruri adımı, BPA’ya maruziyet riski oluşturan alanlarda BPA düzeylerinin önlem geliştirilebilecek kadar erken ve hızlıca ölçülebilmesidir. Fakat sektörde hızlı, güvenilir sonuç üretme yeteneğine, düşük birim maliyete ve uzman personel ihtiyacı olmadan sahada ölçüm yapabilen bir ürün henüz uygulamaya geçmemiştir. Projemiz bu teknoloji boşluğunun/pazar ihtiyacının giderilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla sularda ve biyolojik sıvılarda BPA tespiti için bir kit, spektroflorometrik bir cihaz ve ölçümlerin kaydedilmesini, paylaşılmasını ve neredeyse gerçek zamanlı olarak harita üzerinde gösterimini sağlayacak mobil ve web tabanlı yazılımlar geliştirilecektir.