DINAMICS

DINAMICS

DINAMICS projesinin amacı sivil halkın biyoterörizmden korunmasına yönelik entegre ve uygun maliyetli bir uyarı sistemi geliştirmekti. Proje yaşam döngüsü boyunca bir takım başarılar elde ettiler.

Proje ekibi, sudaki çok sayıda patojeni hızlı, hassas ve aynı anda tespit etmek için çip üzerinde laboratuvar platformunun prototipini üretti. Sistem, suyu doğrudan su besleme sisteminden (borular, rezervuarlar vb.) alıp analiz platformuna besleyebilir. Popülasyon için en yüksek güvenlik seviyesini garanti etmek için büyük numune hacimleri gereklidir.

Tespit sistemi, bir alarm sistemine bağlı beş entegre mikroakışkan tabanlı modülden (Lizis, DNA izolasyonu, DNA amplifikasyonu, sinyal geliştirme ve tespit) oluşur. Alarm sistemi yetkililere otomatik olarak uyarı mesajları gönderebilir, yetkililer de uygun önlemleri alabilir. Numunenin alınmasından sonuç alınmasına kadar en az 10 saat sürecek beş manuel prosedürden oluşan zaman alıcı laboratuvar prosedürü, 2 saat içinde tamamlanacak tam otomatik bir sürece indirgenecek.

Model organizmalar için modül düzeyinde prensip kanıt testleri yapılmıştır. Sistemin işlevselliği doğrulanmış ancak tüm sistemin saha testleri proje kapsamı dışında kalmıştır. Tek kullanımlık mikroakışkan çipler ve kartuşlar üretilmiş ve validasyon çalışmalarında kullanılmıştır. Tasarım ve doğrulama için simülasyon araçları ve hızlı prototip oluşturma teknolojisi uygulanmıştır.

DINAMICS sonuçları, sivil su tedarik ağının biyoterörizmden korunması için entegre ve otomatik bir uyarı sisteminin uygulanmasının mümkün olduğunu göstermektedir. DINAMICS ayrıca araştırma çalışmalarının sonuçlarının bulaşıcı hastalıkların tıbbi teşhisine de gireceğini ve şu anda burada kullanılan yöntemlerde devrim yaratabileceğini öngörüyor. Yeniliğin gıda endüstrisinde ve farmasötik testlerde de uygulamaları var.