Drugsense

Kaygın S. (Yürütücü)

Ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde uyuşturucu kullanım miktarı ve özellikle uyuşturucu etkisi altındaki sürücülerin yol açtığı ölümle sonuçlanan trafik kazalarının sayısı giderek artmaktadır. Ancak kanun uygulayıcıların, sürücülerde uyuşturucu kullanımını tespit edebilmek için kullanabileceği kantitatif ölçüm yapan taşınabilir bir cihaz bulunmamaktadır. Pazarda bu amaçla kullanılan mevcut cihazlar var/yok cinsinden ve görece düşük güvenilirlikte sonuç üretme yeteneğindedir. Bu nedenlerle mevcut cihazlar ile trafikte yapılan ölçümler mahkemede kanıt niteliği taşımadığı gibi sürücüler açısından da bir caydırıcılık yaratmamaktadır. Alana dönük bu teknoloji boşluğunu ve pazar ihtiyacını giderebilmek adına çeşitli uyuşturucu maddelerin (kokain, amfetamin, marijuana vb.) farklı biyolojik materyaller (ter, idrar, tükürük vb.) içerisinde tespit edilebilmesine imkan sağlayacak, uyuşturucu kullanımının kantitatif olarak tespitini yapabilecek taşınabilir bir ölçüm cihazının geliştirilmesini hedeflemektedir. Geliştirilecek cihazda etken maddelerin tespitinde kullanılacak olan yaklaşım mikroakışkan yapılar üzerinde mikro-dizileme tabanlı immuno-assay yönteminin uygulanması olacaktır. Bu cihazın geliştirilmesi ile trafikte uyuşturucu kullanımı tespitinin etkin bir şekilde yapılması sağlanabilecek, aynı zamanda diğer denetimlerde ve gerekirse eğitim kurumlarında dahi uygulamalar yapılarak uyuşturucu kullanımı ile daha etkin mücadele edilmesine imkan verecek bir araç yapılandırılmış olacaktır.