Framework

Kaygın S., Ongun G. (Yürütücü)

Günümüzde, kullanıcıların internet üzerinden her türlü yasal, profesyonel ve özel işlerini takip etmeye başlamasıyla, neredeyse tüm yazılım firmaları sistemlerini bulut üzerinde hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırmaya zorlanmaktadır. Bunun doğal sonucu olarak, pek çok profesyonel yazılım geliştirme aracı yazılım dünyasında yerini almıştır. Açık kaynak kod yaklaşımının geniş yazılımcı kitleler tarafından benimsenmesi, sektörde profesyonel destekli ya da desteksiz ürün patlamasına yol açmış ve yazılım firmalarının var olan araçlar ve çatılar arasında seçim yapmasını oldukça zorlaştırmıştır.

Özellikle bulut üzerinde koşan sistemlerin doğasında bulunan dağıtık yapılar, kaynakların paylaşımı (Disk, CPU, RAM, bant genişliği, vb.), yük dengeleme, kaynaklara erişimde çıkabilecek hataların kompanse edilebilmesi gibi kavramlara karşılık gelen uygun uygulama çatısını seçip, tüm bu konularda seçilen çatıları birlikte çalıştırmak deneyimli yazılım geliştirici ve tasarımcıları bile zorlayacak düzeye gelmiştir.

Projemiz, yukarıda değinilen sorunların giderilmesi ve alandaki pazar ihtiyacının karşılanması amacıyla bulut üzerinde çalışmak üzere yapılandırılmış, veri girişi yoğun yazılım projelerinde neredeyse her çalışmada gereksinim listesinde yer alan ve ekiplerin tekrarlı olarak kodlaması sırasında zaman ve emek kaybettiren önemli fonksiyonları kod yazımına gerek kalmaksızın kolay kullanım imkanları ile sunacak yeni nesil bir uygulama çatısı geliştirmeyi hedeflemektedir.