Genesense

Genesense

Kaygın S. (Yürütücü)

Biyoinformatik araçları başka bir deyişle genetik verilerin analizine ve yorumlanmasına imkan sağlayan bilişim ürünleri, genetik çalışmaların başarısında majör öneme sahiptir. Ancak araştırmacılar ve klinisyenler, büyük boyutlu genetik verilerin analizine dönük çalışmalarında tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek çözümlere sahip değildir, pazardaki mevcut ürünler bu ihtiyaca tam anlamı ile cevap verememektedir. Projemiz uluslararası düzeyde genetik sektöründe veri analizine dönük ortaya çıkan bu pazar ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılmıştır ve bu ihtiyaca cevap verebilecek yenilikçi, ülkemiz ve dünya için yeni olabilecek bir ürünün geliştirilmesini hedeflemektedir.