Lisonline LBYS

Kaygın S. (Yürütücü)

Türk Kızılay’ında çalışmakta olan laboratuvar sistemidir. 7-24 üç vardiya olarak durmaksızın çalışmakta olan laboratuvarlardaki kanları preanalitik cihazlar ile otomatize bir şekilde test ederek sonuçları kan bankasına gönderir.

HL7 entegrasyon standardı ile haberleşme sağlanmaktadır.

Senede 20 milyonun üzerinde laboratuvar testi yapılmaktadır.